Mattsson, Jens

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Biografiska uppgifter

Jens Mattsson arbetar numera som barnboksredaktör för äldre barn men blev under sina år som barnbibliotekarie ordentligt marinerad i den ädla bilderbokskonsten. Debuten är ett resultat av otaliga sagostunder och möten med barn samt insikten om att det alltid behövs fler böcker om de eviga ämnena: Livet, döden och leken. (Förlaget M)