Parry, Ambrose

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Pseydonym för Chris Brookmyre och Marisa Haetzman. De är gifta med varandra och bor i Skotland.