Rekola, Risto Tapani

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

sagor, samlingar

Typ

vitsar och anekdoter