Schjødt Larsen, Bjarke

Alternativt namn

Larsen, Bjarke Schjødt
Larsen, Salina

Född

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Bjarke Schjødt Larsen är en pseudonym för Salina Larsen.