Taskinen, Juha

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Övriga verk (som illustratör)

Titel

Typ

fysiskt verk