Backman, Fredrik

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Henric Lindsten / Otava

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller
romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Fredrik Backman (född 1981) är en av Sveriges mest populära författare. Sedan debuten En man som heter Ove, som legat etta på New York Times topplista i mer än ett år, har han släppt fyra böcker som alla blivit stora succéer världen över. Fredriks böcker är översatta till närmare 40 språk. Han bor i Solna med fru och barn. (Forum)