Bergin, Birgitta

Född

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Birgitta Bergin har en bakgrund från marknadsföring och PR. Hon bor växelvis i Sverige och i Spanien. (Tre Böcker)