Collins, Suzanne

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Trollkarlar, spöken & fantastiska världar : fantasyförfattare för unga bokslukare. BTJ, 2011.