Furu, Sofie

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Sofie Furu, född 1974, journalist bosatt i Vasa.