Linturi, Jenni

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Stefan Bremer / Teos

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner