Lytsy, Anna

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Genom ön. (1997)
Vetvärt. (1998)
Större än du nånsin tror. (1999)
Ulrikas sista strid. (2003)
Tjugotusen timmar. (2003)
Den tusende gången. (2003)
Dåligt ställt. Barns röster om ekonomisk utsatthet. (2004)
Konst och rörpost i dialog. (2005)
Ett annat ansikte. (2006)
Hur betygsätta en verkstad. Skolportens årsbok (2006)
Att anta utmaningen. Skolportens årsbok (2007)
Man måste tycka om dem! Skolportens årsbok (2008)
Att växa har ett pris. Skolportens årsbok (2009)
Muramaris - en kärlekshistoria. (2009)