Sjöberg, Lena

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker

Typ

tecknade serier, album

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk