Vienola, Kari

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

vitsar och anekdoter