Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Advokaten & fru Justitia

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

I boken ställer författaren frågor om rättvisan är rättvis eller orättvis och kanske också en undran över vem som äger rätten. Till skillnad från gängse kriminalromaner är utgångspunkten i denna rättsroman den juridiska sektorns ageranden, ambitioner och rättsliga strävanden.

Marie Sonesson, mitt uppe i karriären och med tre avverkade äktenskap i bagaget, är en uppburen stjärnadvokat i sina bästa år och vars känslor emellanåt styr hennes agerande i högre grad än den strikta juridikens svallningar.

Ett exklusivt spaningsuppdrag på högsta rättsnivå leder henne in i förvecklingar med djup kriminalitet, utpressning och mord och vars konsekvenser hon inte ens kan ana. Samtidigt bär hon på ett smutsigt samvete efter dold kriminalitet som ju längre berättelsen framskrider blir en allt större belastning. Riskerar hon att bli oskyldigt dömd eller blir hon rentav skyldigt odömd? Hon är i starkt behov av försvarare snarare än att själv försvara.

Advokaten & fru Justitia ställer frågor om rättsväsendet, dess effektivitet och rutiner. Och den gör det med åtskillig spänning och humor. Författaren rör sig i gränslandet mellan kriminell fiktion och dito verklighet, den verklighet som utgör vårt dagliga rättsväsende. Här döljs inga brottslingar, de uppträder i fullt dagsljus och läsaren kan i högsta grad följa deras liksom polisens och åklagarnas agerande. Här passerar också rättsordningens och landets högsta jurister, poliser och makthavare revy. Har de månne anledning att ängslas?

Sven-Erik Alhem, överåklagare i Malmö och välbekant från press, radio och TV, sticker ofta och gärna ut hakan i samhällsdebatten. Hans ställningstaganden i frågor kring rättssäkerhet, rovdjursdrift, trafiksäkerhet och främlingsfientlighet är både vassa och provocerande, såväl i massmedia som i den egna bloggen www.svenerikalhem.se.

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

första akten om advokat Marie Sonessons besvär med rättsväsendet
rättsroman

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

256

Förlag

Språk