På spaning efter den tid som flytt. D.2. I skuggan av unga flickor i blom. Vol 1

Typ

tecknade serier, album
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

På semester i kurorten Balbec med sin mormor kan “Marcel”, sjuk och uttröttad som han är, inte delta i sina jämnårigas lekar. Det som de andra kan göra är helt förbjudet för honom med anledning av hans svaga hälsa. Så han betraktar, följer med ögonen de unga flickornas framfart i skogen och på stranden, fantiserar, och återskapar dessa fantasier i bilder med extrem precision. Han upplever sina första starka sinnesrörelser, flirtar och kärleksfantasier.

Detta är den andra delen av Stéphane Heuets omarbetning av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt till den grafiska romanens format. Texten i den svenska utgåvan baseras på Gunnel Vallquists översättning.

(Agerings)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.