Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Onda stenar

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Onda stenar är ett barnbarns berättelseom sin originella farmor, omhennes liv och äktenskap, om hennesomtumlande kärleksaffär med Denhemkomne på en kurort dit hon restför att bli botad från sitt njurstenslidande,sina onda stenar.Milena Agus är född i Genua ochbosatt i Cagliari på Sardinien, därhon undervisar i italienska och historiapå ett tekniskt läroverk. Hon harskrivit fyra romaner. Med sin andraroman Onda stenar, 2007, fi ck hon ettspektakulärt genombrott i Frankrikeoch Italien och boken har sedan dessöversatts till ett fl ertal språk.

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Undertitel

roman

Utgivningstid

Sidantal

97

Språk