Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Fältsvins berättelser

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Överstelöjtnant Rautelius har dött. Hans pensionerade officerskompisar samlas till begravningen och minnesstunden på officersmässen nere vid Dragsviksstranden. Några kommer långt ifrån och har inte träffats på länge. Uniformen sitter trångt, håret har blivit tunnare och grånat på en och annan. Livet har inte heller varit lätt för alla efter pensioneringen.Men fastän leden glesnar i takt med hårstråna är det inget fel på humöret. De många gemensamma åren i ur och skur har satt sina spår. I vinkelsoffan i barrummet rullas minnen upp och vävs samman till en färggrann, bullrig fresk kring officerslivet i Nylands Brigad under de sista årtiondena av det förra århundradet.
Och det är ännu krut i gubbarna, de gamla fältsvinen. Ett glåpord som de själva tyckte var en hederstitel. De vill inte sakta tyna bort någonstans, utan helst dö med stövlarna på. De träffas på nytt och börjar rita upp nya idéer för framtiden. Den ena galna planen efter den andra föds och förkastas, tills man når en helt fantastisk lösning, som ligger precis i tiden.Och från sin himmel övervakar Sankt Sebastian och Sankta Barbara, infanteristernas och artilleristernas skyddshelgon, med stort överseende herrarnas förehavanden.

Ulf H. Andersson, som själv tjänstgjort som officer i brigaden, har lyckats med konststycket att noggrant dokumentera stämningarna inom officerskåren för några decennier sedan och ut ur det skapa en burlesk berättelse med många halsbrytande vändningar. Han blandar fakta och fiktion till en medryckande pikaresk, som visar vad kamratskap och livsvilja kan åstadkomma.

(Adlibris)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

175

Språk