Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Änglarnas uppror

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Ämnen och teman

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Ämnesord

Originalspråk

Textutdrag

I skuggan av Saint-Sulpicekyrkan ligger familjen d’Esparvieus palats, ett strängt trevåningshus, mellan en mossbevuxen gård och en trädgård, vilken med åren krympt ihop mer och mer allteftersom nya, ständigt högre och mer påträngande byggnader inkräktat på dess mark, men där ännu två stora kastanjer breder ut sina slokande lövmassor.
Här bodde från 1825 till 1857 släktens store man, Alexandre Bussart d’Esparvieu, vice ordförande i regeringsrätten under Julimonarkin, medlem av Akademin för moraliska och politiska vetenskaper samt författare till Studier över folkens civila och religiösa institutioner, ett digert verk i tre oktavvolymer som dessvärre aldrig fullbordades.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Språk

Utgivningstid

Sidantal

334

Språk

Översättare

Utgivningstid

Sidantal

223

Förlag

Språk

Översättare