Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Bergtagen

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

THOMAS MANN tillhörde en förmögen köpmannasläkt i Lübeck. Den gamla hansastaden bildade miljö bl.a. för hans första mästerverk, "Tonio Kröger", och hans brett upplagda släktroman, "Huset Budenbrook.". År 1929 blev Thomas Mann nobelpristagare, sedan han med sin andra stora roman BERGTAGEN befäst sin ställning som den mästerlige fullföljaren av 1800-talets episka tradition.
Vid Hitlers maktövertagande måste Thomas Mann lämna Tyskland. Under tio kringflackande år i exilen skrev han den väldiga romancykeln "Josef och hans bröder" - en uppgörelse med nazismens våldsläror. Slutligen slog han sig ned i Kanada och blev amerikansk medborgare. Här avslutades också, med "Felix Krulls bekännelse", 1900-talets kanske märkligaste författarskap.

BERGTAGEN
Redan under det första världskriget engagerade sig Thomas Mann allt djupare i samtidens politiska och moraliska problem. Romanen "Bergtagen" är en stor diktares diskussion om en sjuk världs dilemma och en förintande analys av våldsideologier och modebetonad vidskepelse.
Hans Castrup har alltid känt sig som en främling, närt en hemlängtan till döden bland de verklighetsförankrade släktingarna i det hanseatiska köpmanshem där han tillbragt sin barndom. Vid ett besök på ett sanatorium i Davos blir han bergtagen av den egenartade miljön och de särpräglade människorna, av vilka den sällsammaste är humanisten, signor Settembrini, vars samtal om tiden och livet bildar fascinerande inslag i romanen.
Bergtagen är ett av den moderna berättarkonstens märkligaste verk. Med fulländad illusionskonst gestaltar Thomas Mann dess skilda miljöer: det traditionsrika redarhemmet i Hamburg, sanatoriets avskärmade värld, det majestätiska alplandskapet, och låter sin ironi och psykologiska skarpsyn spela i människoskildringen.

(baksidestext, Söderström 1959)
Thomas Manns mäktiga bildnings- och idéroman utspelar sig före första världskriget på ett lyxigt sanatorium i Schweiz, dit huvudpersonen Hans Castorp far för att hälsa på sin lungsjuka kusin. Han reser på tre veckor men blir kvar i sju år. I sanatoriets avskildhet på berget får han en annan syn på världen, på ideologier och tankemönster. Döden är nära, liksom erotiken. Thomas Manns fru Katia vistades i omgångar på sanatorium, och genom henne lärde författaren känna miljön. Han arbetade länge på romanen, och den fick ett enastående mottagande efter utgivningen 1924 - på bara några år trycktes den om 100 gånger! Men när Thomas Mann tilldelades Nobelpriset 1929 sades det uttryckligen i motiveringen att han fick det framför allt för romanen Buddenbrooks - Fredrik Böök i Svenska Akademien tyckte inte om Bergtagen. Med Bergtagen fortsätter Albert Bonniers Förlag den utgivning av Thomas Manns stora verk i ny svensk översättning av Ulrika Wallenström som inleddes med Buddenbrooks år 2005.

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Hans Castorps historia som vi här tänker berätta - inte för hans egen skull, ty läsaren får stifta bekantskap med en inte alls märkvärdig om också sympatisk ung man, utan för själva historiens skull som förefaller oss i hög grad värd att berätta (varvid dock, för att Hans Castorp skall vederfaras rättvisa, bör erinras om att det är hans historia och att inte vem som helst upplever vilken historia som helst) - denna historia alltså, utspelades för mycket länge sedan, den har så att säga fått hävdernas patina över sig och bör absolut återges som om den vore mycket, mycket gammal.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

964

Språk

Utgivningstid

Sidantal

348, 374

Språk

Översättare

Lisätietoja

Författarens förord övers. av Nils Holmberg.

Muu tekijä

Utgivningstid

Sidantal

731

Förlag

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk