Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Tystnad i oktober

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

En 44-årig konsthistoriker når en skiljeväg i sitt liv när hans hustru Astrid efter 18 års äktenskap plötsligt reser sin väg. Händelsen utlöser en flod av hågkomster och reflektioner, där nutid och dåtid flyter i varandra. En passionerad och hopplös ungdomsförälskelse, mötet med Astrid, äktenskapet och barnen, det mondäna livet i det intellektuella köpenhamnska borgerskapet, resorna till Paris, Lissabon och New York... När och hur formades hans liv? Grøndahls existentiella kärleksroman träffar mitt i solar plexus på alla som snuddat vid tanken på hur lite som behövts för att livet skulle bli helt annorlunda...
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

367

Språk

Översättare

Utgivningstid

Sidantal

261

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk