Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Rosen på Tistelön

Fulltext
Extern länk till en webbsida där du kan läsa verket i fulltext.

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Ödesdrama, äventyrsroman och kärleksskildring om brottet som överskuggar allt

En stormig natt är smugglaren Håkan Haraldsson från Tistelön i den bohusländska skärgården ute med sina två söner för att föra en last med siden till fastlandet. När deras båt prejas av en tulljakt ser de bara en utväg och dödar hela besättningen. Detta brott bildar sedan en mörk bakgrundston till allt som händer. Temat är klassiskt: brottet som man försöker dölja, men där händelse efter händelse gör att de inblandade hela tiden drivs fram mot det obönhörliga, att brottet till slut kommer att avslöjas. Rosen på Tistelön, så kallas den unga Gabriella för sin skönhets skull, är helt ovetande om det brott som begåtts. Två andra i berättelsen, som också är oskyldiga, men vet vilka mördarna är, vill eller kan inte avslöja dem. En av mördarna har svåra skuldkänslor och beslutar sig för att resten av livet leva ett hederligt liv och så långt det är möjligt, i hemlighet, gottgöra de familjer som drabbats på grund av mordet.

Rosen på tistelön är ett ödesdrama, en äventyrsroman och kärleksskildring på samma gång och den brukar betraktas som mästerverket i Emelie Flygare-Carléns produktion.

(Bonnier)


- - -

Rosen på Tistelön hör till de romaner som genom åren stått svenska folkets hjärta närmast. Denna roman från Västkusten rymmer spännande händelser, som inte står tillbaka för äventyrsromaner från senare tider, och en romantisk kärleksskildring som gjort den till Emilie Flygare-Carléns mest populära bok, tryckt i otaliga upplagor, filmad och på andra sätt spridd. "Rosen på Tistelön" är också ur konstnärlig synpunkt, med sin breda, kraftfulla berättarstil en av de främsta svenska romanerna från 1800-talets mitt och dess spänning och vitalitet gör den lika läsbar i våra dagar. Texten som många gånger vanställts i tidigare tryck, följer här originaltupplagan.

(baksidestext, Bonnierbiblioteket)

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

"Omkring en half mil inom de i nordvest från Marstrand belägna Paternoster-skären, hvilka - än i dag ryktbara för de der inträffande skeppsbrotten - troligen fått sitt namn af de många pater-noster, forntida sjöfarare der uppsändt för sina lifs räddning, ligger en liten grupp af ofruktbara öar, bland hvilka dock en är bebodd och den vi i vår berättelse vilja kalla Tistelön. All vegetation på denna fläck af jorden är nästan utdöd, och de buskar och andra växter, som här och der visa sig, hafva ett tvinande utseende, liksom för öfrigt hela naturen på dessa klippmassor bär prägeln af en ödslig tomhet."
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

berättelse från skärgården

Första publikation

ja

Utgivningstid

Språk

Lisätietoja

Originalupplaga 1842 i 2 vol.

Utgivningstid

Sidantal

388

Förlag

Språk

Översättare