Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Din tjänare hör

Samtida recension
Läs en samtida recension ur Resonerande bokkatalogen. Obs! Recensionerna kan innehålla spoilers, dvs. information som avslöjar intrigen.

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Baksidestext:

Trakten är Västerbottens inland, tiden 1878. Lillvattnet - en socken på tvåtusen kvadratkilometer och lika många invånare.
Storsvagåren 1867 - 68 lever så starkt i folks minne att ordet fattig sällan används. Man säger oftare rik. Exempel på rikedom: mat för dagen; att ha skor på fötterna även sedan tjälen gått ur marken.
Överlevandet blir ett sådant konststycke att de flesta inte hinner känna leda. Gräsets väg genom får och ko till ost och kläder åt människan är förvisso ett mirakel. Utdikning av myrar och sänkning av sjöar är ett sätt att få frodigare gräs. Men detta arbete är så tungt och enformigt att en rasande yngling kan uppleva oönskad släktskap med mullsorken "skovlar växa ut direkt från axlarna"! Dikandet uppmuntras av Staten, ja nästan den enda kontakt som Lillvattnets socken har med "Schwärje" är bidrag till sänkning av sjöar.
Men detta Schwärje har annat att bjuda sina undersåtar om de kräver det? Vår ursinnige Didrik uppsnappar i en tidning dels att järnvägar byggs söderut, dels att Öfvre Norrland inte kan få järnväg emedan man där fått så mycket dikningsbidrag!
Didrik Mårtenson, 21 år vid berättelsens början, beslutar att draga upp "jernbana" från Schwärje till sin hemsocken "som när man hinkar upp ett ämbare vatten till sin käresta".

Din tjänare hör är första delen i en planerad trilogi.

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Och som om Vårherre hade avsett att människor skulle leva överallt på jorden, kom de att slå sig ner ned i bördiga trakter, att slå sig ut till karga områden, att klösa sig fast vid allt magrare kläppar, att hoppa mellan tuvorna i bottenlösa kärr, och bygga sig en stuga ytterst i snön.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

256

Förlag

Språk

Utgivningstid

Sidantal

234

Förlag

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket

Språk

Ingår i samlingsverket

Tilläggsuppgifter till publikationshistoria

Originaluppl. 1977