Gestas

Typ

noveller

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Gestas är i de gamla legenderna namnet på den botfärdiga rövaren, som korsfästes på Kristi högra sida. Författaren tecknar här under detta namn sin för ett par år sedan aflidne samtida Paul Verlaine.

Originalspråk

Textutdrag

Man berättar att det i dessa dagar finnes en stygg gosse vid namn Gestas, som gör de vackraste visor i världen.

Ingår i samlingsverket

Namn

Utgivningstid

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket

Namn

Språk

Översättare

Ingår i samlingsverket