Den okända

Typ

noveller
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

En berättelse om den okändas hemlighet, den okända, vars skönhet och leende tyckas oss uttrycka, att hon aldrig känt lidandet, och som dock sökte döden i den stora flod, som gömmer hemligheten om hennes liv och död.
Bilden av "l*Inconnue de la Seine", den okända, som man fann i Paris, drunknad i Seine, en trogen gipsavgjutning av den dödas drag, som åter och åter framkallar förundran inför så mycken skönhet, som ur en okänd värld genom ett ökänt öde gick ut i det okända. Den griper oss med sin ljuvhet och sitt lugn, med sitt vemod coh med sitt leendes mystik, detta leende, vilket tycks rymma både livets och dödens hemlighet.
Åter och åter har den okända inspirerat diktare att försöka få hennes för evigt tigande mun att tala, att skingra mystiken, som finns i denna mask. Men resultatet har blivit ett och detsamma: dödsmasken själv som skådar ned på oss och som tycks rymma evigheten och icke döden.
Men nu föreligger en novell, som inte kommer att göra oss besvikna. Den skildrar en flickas kärlek och död. Den visar oss den värld, från vilken hon kommer, en ensam människa; visar oss hur kärleken blir hennes värld, visar oss döden som hennes ödes ofrånkomliga fullbordan.

(baksidestext)

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

Genom sin mosters, Marceline Mignards, död hade Madeleine Lavin nått en fri ställning i livet.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

68

Språk

Översättare

Utgivningstid

Sidantal

63

Förlag

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk