Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Den döda armèns general

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Tjugo år efter italiernas ockupation av Albanien anländer en italiensk general dit för att tillsammans med en präst återföra "de kära döda" till hemlandet, d.v.s. de stupade soldaternas benknotor. Man beger sig upp i de svårtillgängliga bergen för att leta rätt på slagfält och gravplatser.
Svårigheter infinner sig dock och under arbetets gång erinras om episoder från kriget, t.ex. desertören som blir en så präktig dräng åt en albansk mjölnare eller skandalen i en liten stad där italienarna förlägger en bordell. Situationen kompliceras då också en tysk general dyker upp för att hemföra sitt lands stupade, särskilt som tyskarna inte drar sig för att stjäla italienska skelett. Invävt i berättelsen om de båda generalerna finns bilder från byarna, av människorna, av ett lantligt bröllop med oväntat förlopp. Och som bakgrund reser sig det mäktiga albanska landskapet.

(baksidestext)
Åratal efter Italiens ockupation av Albanien kommer en italiensk general tillbaka för att hämta hem sin armé, dvs resterna av armén, de stupade soldaternas benknotor. Han beger sig tillsammans med en präst upp i de svårtillgängliga bergen för att leta efter gamla slagfält och gravplatser. Strapatserna erinrar honom om kriget och han minns t ex desertören som blev en så bra dräng i Albanien och skandalen när italienarna startade bordell.
Men uppdraget visar sig inte vara enkelt. Plötsligt dyker en tysk general upp i området med samma uppdrag – en man som inte drar sig för att stjäla italienska benknotor.

Ismaïl Kadaré (1934) är en av Albaniens främste författare. Han böcker är översatta till fyrtio språk världen över och han nämns ofta i Nobelprissammanhang.

(Bonniers)

Ämnen och teman

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Konkreta platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Det föll ett snöblandat regn över det främmande landet. Allt på flygfältet var vått, betongbanorna, byggnaderna, vakterna. Snöslasket vattnade fälten och kullarna runtomkring och fick den svarta asfalten på vägarna att lysa. Vilken annan årstid som helst hade detta monotona regn kunnat vara en beklaglig tillfällighet. Men generalen var knappast förvånad. Han hade kommit till Albanien för att se till att kvarlevorna av hans landsmän som dödats överallt i det här landet under andra världskriget skulle återbördas till fäderneslandet.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

279

Förlag

Språk

Översättare

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

239

Språk

Översättare

Lisätietoja

[Ny utg.] Bonnier,2001
Övers. från franskan.