Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Läsa i mörkret

Typ

romaner

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

En i det nordirländska samhället fast rotad barndomsskildring som förnyar och förhöjer genren på ett sällsynt sätt. Som utgångspunkt finns en pojkes uppväxt i Londonderry under 40- och 50-talen, en miljö där politiska motsättningar och samhälleliga konflikter är en så stark del av vardagen att allting präglas av dem. Det går inte att undfly historien; människan är historien.

Huvudpersonen – pojken – lever i två världar: dels en där våld, förräderi och död tillhör dagshändelserna, dels en där den övernaturliga dimensionen och den klassiska irländska mytologin hjälper honom att komma underfund med hans plats i livet och skapar möjlighet att nå försoning med familjens mörka hemligheter. Allt skildras med ett utsökt utmejslat språk och en kraftfull koncentration i uttrycket.

Läsa i mörkret har en existentiell skoningslöshet som inte står den grekiska tragedin efter. Pojkens förhållande till de hemligheter han under barndomen och den första ungdomen uppdagar – och söker komma tillrätta med – ger romanen stark allmängiltighet. Skildringen av en nordirländsk uppväxt vidgas till att bli en bild av våra västerländska historiska villkor.

(Natur och Kultur)
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Första publikation

ja

Språk

Utgivningstid

Sidantal

334

Språk

Översättare

Utgivningstid

Sidantal

221

Språk