Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Mäkelä, Hannu

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Pertti Nisonen / Tammi
Födelseort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Verk
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
bilderböcker
Titel
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
sagor
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
samlingsverk
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
bilderböcker
Typ
novellsamlingar
Titel
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
hörspel
Typ
bilderböcker
Typ
diktsamlingar
Typ
sagor
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
sagor
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
sagor
Typ
noveller
Typ
sagor
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
sagor
Typ
romaner
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
sagor
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
sagor
Typ
diktsamlingar
Typ
sagor
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
hörspel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
bilderböcker
Typ
sagor
Typ
pjäser, samlingar
Typ
sagor
Titel
Typ
noveller
Typ
romaner
Titel
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
bilderböcker
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
pjäser
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
föräldrar: folkskollärarna Väinö Ilmari Mäkelä och Eevi Amanda f. Leinonen

modersmålslärare 1965-67, förlagsredaktör vid Otava 1967-70, chef för avdelningen för inhemsk skönlitteratur 1970-83, biträdande direktör för samma avdelning 1983-86

student 1962, folkskollärare (Helsingin opettajakorkeakoulu 1964)

Parnassos novellpris 1965, Otavas pris till en ungdomsförfattare 1966, Statens litteraturpris 1974, -76, -81, 86, Tauno Karilas-priset 1974, Anni Swan-priset 1976, Arvid Lydecken-priset 1978, Eino Leino-priset 1990, Finlandiapriset 1995, Skugg-Finlandia 1996, Topeliuspriset 1996

Tycke och smak:

EN TIDSPERIOD som fortfarande intresserar är 1800-talet i Ryssland

EN KÄR PLATS är Finland och naturligtvis mitt hem vid randen av SITARLA-dalen.

LITTERATUR.: inom den italienska är jag speciellt förtjust i Antonio Tabucchis produktion samt Luigi Malerbas. Tjechov läser jag ideligen. Likaså de bästa inhemska klassikerna: Kivi, Lassila, Kilpi, Lehtonen, Haanpää.
Av nyare t.ex. Paronen och Erno Paasilinna, även de redan avlidna.

ATT MOTSÄTTA SIG OFÖRRÄTTER hör till författaretiken och oförrätter är denna värld full av. Metoderna för att motsättta sig är man dock oense om; jag föredrar skildrandet, låt det tala. En manifestation a la den sena Tolstoi understöder jag inte, fastän Tolstoi även då skrev bra.
Källor och hänvisningar
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 3. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2001.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 2. Loivamaa, Ismo. BTJ, 1999.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Loivamaa, Ismo. Kirjastopalvelu, 1995.
Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. II. Suomen kirjastoseura, 1975.
Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. 4 / toimittaneet Vuokko Blinnikka, Kari Vaijärvi. Suomen kirjastoseura, 1987.
Volotinen, Teresia: Hannu Mäkelän saduissa mieli kevenee, kaikki muuttuu. Teoksessa: Suomalainen satu. 2, Perinteitä ja moni-ilmeisyyttä. BTJ, 2010.


Barn- och ungdomsförfattare i Finland. III. Finlands biblioteksförening, 1983.