Mäkelä, Hannu

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Pertti Nisonen / Tammi

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

bilderböcker

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

hörspel

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

hörspel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

bilderböcker

Typ

sagor

Typ

pjäser, samlingar

Typ

sagor

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: folkskollärarna Väinö Ilmari Mäkelä och Eevi Amanda f. Leinonen

modersmålslärare 1965-67, förlagsredaktör vid Otava 1967-70, chef för avdelningen för inhemsk skönlitteratur 1970-83, biträdande direktör för samma avdelning 1983-86

student 1962, folkskollärare (Helsingin opettajakorkeakoulu 1964)

Parnassos novellpris 1965, Otavas pris till en ungdomsförfattare 1966, Statens litteraturpris 1974, -76, -81, 86, Tauno Karilas-priset 1974, Anni Swan-priset 1976, Arvid Lydecken-priset 1978, Eino Leino-priset 1990, Finlandiapriset 1995, Skugg-Finlandia 1996, Topeliuspriset 1996

Tycke och smak:

EN TIDSPERIOD som fortfarande intresserar är 1800-talet i Ryssland

EN KÄR PLATS är Finland och naturligtvis mitt hem vid randen av SITARLA-dalen.

LITTERATUR.: inom den italienska är jag speciellt förtjust i Antonio Tabucchis produktion samt Luigi Malerbas. Tjechov läser jag ideligen. Likaså de bästa inhemska klassikerna: Kivi, Lassila, Kilpi, Lehtonen, Haanpää.
Av nyare t.ex. Paronen och Erno Paasilinna, även de redan avlidna.

ATT MOTSÄTTA SIG OFÖRRÄTTER hör till författaretiken och oförrätter är denna värld full av. Metoderna för att motsättta sig är man dock oense om; jag föredrar skildrandet, låt det tala. En manifestation a la den sena Tolstoi understöder jag inte, fastän Tolstoi även då skrev bra.

Källor och hänvisningar

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 3. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2001.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 2. Loivamaa, Ismo. BTJ, 1999.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Loivamaa, Ismo. Kirjastopalvelu, 1995.
Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. II. Suomen kirjastoseura, 1975.
Suomalaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. 4 / toimittaneet Vuokko Blinnikka, Kari Vaijärvi. Suomen kirjastoseura, 1987.
Volotinen, Teresia: Hannu Mäkelän saduissa mieli kevenee, kaikki muuttuu. Teoksessa: Suomalainen satu. 2, Perinteitä ja moni-ilmeisyyttä. BTJ, 2010.


Barn- och ungdomsförfattare i Finland. III. Finlands biblioteksförening, 1983.