Wecksell, Josef Julius

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kirjailija Josef Julius Wecksell. Daniel Nyblin. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Wecksell, J.J.

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

pjäser

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

f. 19.3.1838 i Åbo, d. 9.8.1907 i Helsingfors.

J.J. Wecksell har gått till litteraturhistorien som poet och dramatiker, bitvis överraskande modern för sin tid. Hans svenskspråkiga diktarbana inleddes kring år 1860 men blev kortvarig pga. psykisk sjukdom. I grunden förblev Wecksell romantisk idealist men vacklar ändå i sin litterära produktion mellan det konventionella och det överraskande moderna och personliga. Motsättningen mellan verklighet och ideal (som framstår som ouppnåeliga) är ett återkommande tema i hans verk. Till hans betydelse bidrar framför allt sorgespelet Daniel Hjort (1862, tryckt 1863), som setts som det främsta historiska dramat i finländsk 1800-talsdramatik, och några av hans dikter som bryter mot konventionerna i den samtida poesin, särskilt dikten På moln stod du (1863), som har antagits vara skriven i Bonn, då Wecksell redan var psykiskt sjuk.

(Klassikerbiblioteket)