Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Meriluoto, Aila

Laddning av bildfilen
Alternativt namn
Meriluoto-Paakkanen, Aila Marjatta
Födelseort
Studieort eller -orter
Hemort eller -orter
Förtroendepost eller medlemskap
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Verk
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
dikter
Titel
Typ
dikter
Typ
diktsamlingar
Typ
dikter
Titel
Typ
dikter
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
samlingsverk
Typ
diktsamlingar
Typ
faktaböcker
Typ
romaner
Typ
faktaböcker
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
romaner
Titel
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
faktaböcker
Typ
diktsamlingar
Typ
faktaböcker
Typ
samlingsverk
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
dikter
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Titel
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
föräldrar: rektor Kaarlo Meriluoto och fil.mag. Hilja Kerppola

Statens litteraturpris 1947, 1953 och 1959
Kalevi Jäntti-priset 1947
F.E. Sillanpää-priset 1958
V.A. Koskenniemi-priset 1960
statens pris till en översättare 1975
statens konstnärspension 1986
Pro Finlandia
Finlands författarförbunds pris 1998
Källor och hänvisningar
Kotimaisia nuotenklassikoita 3. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2011.