Meriluoto, Aila

Alternativt namn

Meriluoto-Paakkanen, Aila Marjatta

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: rektor Kaarlo Meriluoto och fil.mag. Hilja Kerppola

Statens litteraturpris 1947, 1953 och 1959
Kalevi Jäntti-priset 1947
F.E. Sillanpää-priset 1958
V.A. Koskenniemi-priset 1960
statens pris till en översättare 1975
statens konstnärspension 1986
Pro Finlandia
Finlands författarförbunds pris 1998

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenklassikoita 3. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2011.