Vala, Katri

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kirjailija Katri Vala, 1930-luvun loppu. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Heikel, Karin Alice
Wadenström, Karin Alice

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Katri Vala
f. 11.9. 1901 i Muonio
d. 28.5. 1944 i Småland, Sverige

Katri Vala blev redan vid sin debut i medlet av 1920-talet en beundrad poet bland Tulenkantajat(fackelbärar)-generationens författare. Hennes diktning väckte emellertid också diskussion och kritik, till en början för att hon var av de mest utpräglat 1920-talsmodernistiska författarna på finska och en pionjär vad gäller att skriva finskspråkig lyrik i obunden form. Den tidiga produktionen utmärktes av en för Tulenkantajat-generationen typisk livseufori samt ett färgstarkt och ibland exotiskt sensuellt bildspråk. Snart övergick den av sjukdom tyngda författaren ändå till ett mera stillsamt poetiskt uttryck. Från 1930-talet var det Valas socialt medvetna tidsbilder och vänsterpolitiskt färgade samhällsdiktning som delade åsikterna i samtidens politiska klimat. Till Valas betydande verk hör de dikter hon bidrog med i den banbrytande antologin Nuoret runoilijat (1924), debutsamlingen Kaukainen puutarha (1924) samt diktsamlingarna Maan laiturilla (utgiven i den gemensamma samlingen, Kolme, 1930) och Paluu (1934).

(Klassikerbiblioteket)