Soini, Tuulikki

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

sagor, samlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

sagor

Typ

dikter

Typ

romaner