Polameri, Veikko

Födelseort

Dödsort

Yrke

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk