Liukkonen, Tero

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuvaaja: Janne Aaltonen

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

Föräldrar Alma (född Karttunen) och Alpo Liukkonen

Studier: filosofie doktor 1993 vid Helsingfors universitet