Skiftesvik, Joni

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Heikki Sarviaho / WSOY

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

hörspel, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

manuskript

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

hörspel, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

hörspel, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

manuskript

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

sagor

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

manuskript

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: stuveriarbetare Aila Enojärvi och sjökapten Otto Skiftesvik

redaktör-redaktionssekreterare vied tidningen Oulu 1968-73 och chefredaktör 1981-83; redaktionschef vid Kainuun Sanomat 1977-81; publikationschef vid Kolmiokirja Oy 1983-88; fri författare sedan år 1988; kolumnist i tidningen Tekniikka & Talous 1989-91

student; journaliststudier

J.H.Erkkos pris för bästa debutroman 1983; Kalevi Jäntti-priset 1985; De blindas hörspelspris för årets bästa hörspel 1994; på förslag till Finlandiapriset 1984, 90 och 97; statens 15-åriga stipendium år 1994

särintr.: historia, speciellt lokalhistoria; film och teater; naturen; marina fenomen, såsom segling och sjöräddning

Källor och hänvisningar

Suomalaisia näytelmäkirjailijoita. Toim. Ismo Loivamaa. Avain, 2010.