You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Född
  1941
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Tuuri, Antti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Pakkanen, Jukka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Pris, utmärkelser
  J.H. Erkko-priset: 1972
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Salama, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Rautala, Aki
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  arbetarförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Forsblom, Harry(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Niklander, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Tuominen, Pirjo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Hemort eller -orter
  Villmanstrand
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  historiska romaner
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Villmanstrand
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ruuth, Alpo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  arbetarförfattare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kilpi, Eeva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 •