Oittinen, Vesa

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

tecknade serier, album

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk