Verronen, Maarit

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Tammi 2011

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

hörspel, samlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Författarens egna ord

För oss själva och andra berättar vi hela tiden både medvetet och obemärkt berättelser om hurdana vi är och varför vi har blivit sådana; vad vi ännu kan bli och hur. Dessa berättelser kan vara i harmoni med verkligheten, men de kan även vara orealistiska: för naiva eller för cyniska; för hoppfulla eller för pessimistiska. Ibland förändras den omgivande världen så att gamla berättelser inte mera stämmer. Ibland förändras människan själv: åldras, får nya erfarenheter. Författaren projicerar sina egna berättelser på de fiktiva texter som hon skriver. Detta sker oundvikligen och ofta omedvetet. När man på detta sätt tvingas placera sina egna berättelser i en ny miljö, ser man ofta lättare än tidigare om det är något fel på berättelserna. En fiktiv text fungerar nämligen inte, om den syn på verkligheten som den baserar sig på inte är realistisk och konsekvent. Den berättelse som skrivs kan och får inte tvingas böja sig efter författarens självbedrägeri utan författaren måste ge upp sina egna orealistiska berättelser. Skrivandet kan ändra författaren. Läsaren behöver inte alls se eller ta i beaktande denna växelverkan mellan den skrivna berättelsen och författarens privata berättelser. Det enda som är viktigt i läsprocessen är den skrivna berättelsen och läsarens egna berättelser. Läsandet kan förändra läsaren.

Översättning: Kristina Labart-Bergestad

Biografiska uppgifter

föräldrar: far ingenjör Harri Verronen och mor Kaija f. Hemmilä

arbetat med undervisnings- och forskningsuppdrag vid Uleåborgs universitet 1987-1993, författare på heltid från början av år 1994

student 1984 (Kalajoen lukio), FK 1989 (Uleåborgs universitet; huvudämne astronomi) FL 1991 (Uleåborgs universitet; huvudämne astronomi)

placeringar och hedersomnämnanden i Suomen Tieteiskirjoittajiens novelltävling (1985) och i Tammerfors Science Fiction Seuras novelltävlingar 1987-1991, Kalevi Jäntti-priset 1993, på förslag till Finlandiapriset med romanerna Yksinäinen vuori och Pimeästä maasta, Olvi-stiftelsens litteraturpris 1996, De blindas hörspelspris 1997

särintr.: medlemskap i följande
Amnesty International
PEN
Finlands författarförbund
Finlands fornkonstsällskap
klubben för vinterbadare