Harjanne, Maikki

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Pekka Holmström 2013 / Otava

Alternativt namn

Mäkelä, Maija-Liisa
Saksman, Maija-Liisa

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

tecknade serier, album

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

tecknade serier, album

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

tecknade serier, album

Typ

samlingsverk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

samlingsverk

Typ

tecknade serier, album

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

tecknade serier, album

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

tecknade serier, album

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

noveller

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Typ

bilderböcker

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

jobb:
fri konstnär från året 1974

studier:
student 1964
teckningslärare vid Konstindustriella högskolan 1970

Källor och hänvisningar

Kotimaisia lastenkirjankuvittajia. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ, 2002.

Kuva: Irmeli Jung