Vasama, Yrjö

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenklassikoita 2. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 2001.