Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Laine, Jarkko

Laddning av bildfilen
Photograph information
© Kai Nordberg / Otava
Födelseort
Dödsort
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Landskapsområde
Verk
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
aforismer, samlingar
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Titel
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
aforismer, samlingar
Titel
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
novellsamlingar
Typ
novellsamlingar
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
aforismer, samlingar
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
aforismer, samlingar
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
romaner
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
diktsamlingar
Typ
diktsamlingar
Typ
noveller
Typ
noveller
Typ
noveller
Övriga verk (som illustratör)
Typ
omslag
Övriga verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Övriga verk (som översättare)
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Titel
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Titel
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Titel
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
del av fysiskt verk
Typ
fysiskt verk
Biografiska uppgifter
jobb:
Redaktionssekreterare vid Parnasso 1969-1986 och chefredaktör 1987-2002,
ordförande i Finlands författarförbund 1987-2002

litterära priser:Otavas pris för unga författare 1968,
Åbo- och Björneborgs läns konstpris 1970,
Statens litteraturpris (för dramaförfattare) 1972, (för översättare) 1974, 1977, 1985,
Suuri Suomalainen Kirjakerho hederspris 2003