Koskela, Tauno

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk