Rekola, Mirkka

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Irmeli Jung / WSOY

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Övriga verk (som illustratör)

Titel

Typ

fysiskt verk

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: redaktör Eero Rekola och folkskollärare Helmi Ollila

- student 1954, studier vid Helsingfors universitet 1954-57

Statens litteraturpris 1966, -69, -73, -82, Eino Leino-priset 1979, Statens 15-åriga konstnärsstipendium 1985; Finland-priset 1995; Poeta Finlandiae 1995; Finlands Författarförbunds pris 1996; lyrikpriset Tanssiva karhu 1997; Suomen runoilijaliittos Årets poet 1998; Alfred Kordelins stiftelse hederpris 2008