You are here

Kaipainen, Anu

 
Namn
Kaipainen, Anu
Biografiska uppgifter
Anu (Aune) Helinä Kaipainen, född Mustonen

Föräldrar: merkant Signe Julia Sjöblom och hemslöjdsskola föreståndare Johan Emil Mustonen (2. äktenskap)
Make: med.lic. Osmo Ensio Kaipainen (avliden 1985), föräldrar Viktor Kaipainen och Liisa Miettinen.
Barn: Jouni Ilari (56), Petri Osmo (58) ja Marko Juhana (63)
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Kön
  kvinna
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Rekola, Mirkka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1969
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Kilpi, Eeva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Landskapsområde
  Södra Savolax
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Yrke
  modersmålslärare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Zilliacus, Benedict(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Landskapsområde
  Södra Karelen
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Donner, Jörn(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  studenter
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Kostamo, Eila(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kirstinä, Väinö(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Norra Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Pris, utmärkelser
  Statspriset för litteratur: 1970
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1960-talet
 • Yrke
  författare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 •