Larni, Martti

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

kåserier

Typ

kåserier

Typ

kåserier

Titel

Typ

kåserier

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

kåserier

Typ

kåserier

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

kåserier

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

kåserier

Titel

Typ

noveller

Typ

kåserier

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

kåserier

Typ

kåserier

Typ

noveller

Typ

kåserier

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier

Typ

kåserier

Typ

kåserier, samlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

kåserier

Typ

noveller

Typ

kåserier

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier

Typ

sagor

Typ

noveller

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.