You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Rohas, Eeva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Född
  1982
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  dramatiker
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kekkonen, Helmi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Kön
  kvinna
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Född
  1982
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  journalister
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Itkonen, Juha(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Källor och hänvisningar
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  journalister
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Vuola, Sinikka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Pris, utmärkelser
  Kalevi Jäntti-priset: 2007
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Raittila, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  dramatiker
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  kolumnister
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nopola, Sinikka(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  journalister
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Yrke
  kolumnister
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Amnell, Anna(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Är samma som
  Pekkarinen, Pirkko
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  kolumnister
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  journalister
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Tapola, Katri(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Österbotten
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Är samma som
  M. E. Kuusi
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Tuuri, Antti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Södra Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  dramatiker
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Malkamäki, Sari(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Södra Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 •