Hassel, Sven

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner
samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Sven Hassel föddes 1917 i Fredensborg, en liten by i Danmark. 1936 gjorde han sin militärtjänst och året efter gick han som frivillig med i den tyska armén, eftersom det rådde stor arbetslöshet i Danmark under den tiden. Efter att ha kämpat på flera fronter var han mellan 1945 och 1949 allierad krigsfånge och det var under den tiden han skrev sin första bok; De fördömdas legion som gavs ut i Danmark 1953.

Sammanlagt har Sven Hassel skrivit 14 romaner och översatts till 25 språk. Totalt har böckerna sålt i mer än 53 miljoner exemplar över hela världen. Hassels böcker berättar om kriget sett från den enskilda soldatens synvinkel, han skriver om de män som inte startar krig men som måste utkämpa dem.
Sven Hassel är sedan 1964 bosatt i Barcelona.

(Berghs)