Laurila, Elisabet

Födelseort

Hemort eller -orter

Död

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

sagor

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk