Hämäläinen, Karo

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuvaaja: Harri Hinkka. WSOY

Födelseort

Hemort eller -orter

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Titel

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Titel

Typ

romaner

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Priser: kandidat till Savonia-priset 2001

Källor och hänvisningar

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 4. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2004.