Pulkkinen, Matti

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Gummerus

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrarna: jordbrukare Hermanni Pulkkinen och husmor, bibliotekarie, skattetjänsteman Tilda Maria Matilainen

arbeten: jobbat på lantbruk och byggen, verkat som statistikbiträde, räknare av hård valuta, folkskollärare, mentalvårdare och gruppterapeut.

studierna: student 1963

priserna: J.H. Erkko debutbok-priset 1978 (Ja pesäpuu itki), Kalevi Jäntti-priset 1978, Hämeen läänin palkinto 1981, Statspriset 1986 och flera Gummerus priser