Anhava, Helena

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Irmeli Jung 2000 / Otava

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

aforismer, samlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

aforismer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

bilderböcker

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: poeten Lauri Pohjanpää och läraren i huslig ekonomi Arla Rossander

- bibliotekarie vid WSOY 1948-1951, freelance översättare till finska sedan år 1952

- studier vid Helsingfors universitet, biblioteksexamen 1952

Suuri Suomalainen Kirjakerhos pris 1979
Statens litteraturpris 1980
Finlands författarförbunds pris 1994
Alfred Kordelinin säätiös pris 1997
Suuri Suomalainen Kirjakerhos pris 2001